Bitrix24 Self-hosted

Táto verzia je inštalovaná na serveri Vašej spoločnosti, prípadne na serveri Vášho poskytovateľa hostingu. Zaručí plnú kontrolu nad celým systémom a poskytne ďalšie možnosti prispôsobenia produktu pre Vaše potreby. Existujú prípady kedy spoločnosti volia práve túto verziu. Napríklad ak zákon vyžaduje, aby boli dáta uložené na konkrétnom mieste, ak potrebujete prístup k zdrojovému kódu, ak nechcete používať cloud kvôli interným pravidlám či potrebujete nástroje, ktoré nie sú dostupné v cloudovej verzii.
BITRIX24.CRM
BUSINESS
ENTERPRISE
Cena
1 490 EUR
od 2 990 EUR
od 24 990 EUR
Používatelia
do 12
50 až 500
1 000 až neobmedzene
Úložisko dát
neobmedzene
neobmedzene
neobmedzene
Komunikácia
Bitrix24.CRM
 • Podniková sociálna sieť
 • Spolupráca e-mailom
 • Okamžité správy a skupinový chat
 • Videokonferencie
 • Telefónia
 • E-mailové konektory
 • x
Business
 • Podniková sociálna sieť
 • Spolupráca e-mailom
 • Okamžité správy a skupinový chat
 • Videokonferencie
 • Telefónia
 • E-mailové konektory
 • Extranetoví užívatelia
Enterprise
 • Podniková sociálna sieť
 • Spolupráca e-mailom
 • Okamžité správy a skupinový chat
 • Videokonferencie
 • Telefónia
 • E-mailové konektory
 • Extranetoví užívatelia
Riadenie úloh a projektov
Bitrix24.CRM
 • Neobmedzené úlohy, Čiastkové úlohy
 • Neobmedzené projekty, pracovné skupiny
 • Denný plánovač
 • Šablóny úloh
 • Časové sledovanie , Plánovanie pracovného zaťaženia
 • Check list
 • Gantt diagram
 • Závislosti úloh
 • Vlastné polia
Business
 • Neobmedzené úlohy, Čiastkové úlohy
 • Neobmedzené projekty, pracovné skupiny
 • Denný plánovač
 • Šablóny úloh
 • Časové sledovanie , Plánovanie pracovného zaťaženia
 • Check list
 • Gantt diagram
 • Závislosti úloh
 • Vlastné polia
Enterprise
 • Neobmedzené úlohy, Čiastkové úlohy
 • Neobmedzené projekty, pracovné skupiny
 • Denný plánovač
 • Šablóny úloh
 • Časové sledovanie , Plánovanie pracovného zaťaženia
 • Check list
 • Gantt diagram
 • Závislosti úloh
 • Vlastné polia
Správa dokumentov
Bitrix24.CRM
 • Disk spoločnosti (Bitrix24.Drive)
 • Online upravovanie s GoogleDocs/ MS Office Online /Office 365
 • Vyhľadávanie dokumentov (vrátane obsahu)
 • História verzií
 • Zdieľanie dokumentov
 • Vlastné prístupové práva
 • Uzamknutie dokumentu
Business
 • Disk spoločnosti (Bitrix24.Drive)
 • Online upravovanie s GoogleDocs/ MS Office Online /Office 365
 • Vyhľadávanie dokumentov (vrátane obsahu)
 • História verzií
 • Zdieľanie dokumentov
 • Vlastné prístupové práva
 • Uzamknutie dokumentu
Enterprise
 • Disk spoločnosti (Bitrix24.Drive)
 • Online upravovanie s GoogleDocs/ MS Office Online /Office 365
 • Vyhľadávanie dokumentov (vrátane obsahu)
 • História verzií
 • Zdieľanie dokumentov
 • Vlastné prístupové práva
 • Uzamknutie dokumentu
Plánovanie, Reportovanie a Time manažment
Bitrix24.CRM
 • Kalendáre (osobné a zdieľané)
 • Obojsmerná synchronizácia s iOS, Android, Google a Outlook kalendármi
 • Pracovné reporty
 • Time manažment
 • Stretnutia a porady
Business
 • Kalendáre (osobné a zdieľané)
 • Obojsmerná synchronizácia s iOS, Android, Google a Outlook kalendármi
 • Pracovné reporty
 • Time manažment
 • Stretnutia a porady
Standard
 • Kalendáre (osobné a zdieľané)
 • Obojsmerná synchronizácia s iOS, Android, Google a Outlook kalendármi
 • Pracovné reporty
 • Time manažment
 • Stretnutia a porady
CRM
Bitrix24.CRM
 • Riadenie potenciálnych zákazníkov a kontaktov
 • E-mail marketing
 • Automatizácia predaja
 • Manažment predajného tímu
 • Predajné ciele
 • Fakturácia
 • Opakujúce sa faktúry
 • Opakujúce sa obchody
 • Predajné lieviky a Reporty
 • Neobmedzený počet predajných lievikov
 • IP - nahrávanie hovrov
 • Import / Export
 • Rozpoznávanie tvári
 • Automatizácia marketingu
 • Vlastné pravidlá automatizácie
 • Automatizácia reklamy
 • Integrované e-mailové účty
 • Webové formuláre
 • Automatizácia reklamy
 • CRM záznam konverzií
 • Rozšírené duplicitné vyhľadávanie
 • CRM história zmien
 • Obnova zálohy
Business
 • Riadenie potenciálnych zákazníkov a kontaktov
 • E-mail marketing
 • Automatizácia predaja
 • Manažment predajného tímu
 • Predajné ciele
 • Fakturácia
 • Opakujúce sa faktúry
 • Opakujúce sa obchody
 • Predajné lieviky a Reporty
 • Neobmedzený počet predajných lievikov
 • IP - nahrávanie hovrov
 • Import / Export
 • Rozpoznávanie tvári
 • Automatizácia marketingu
 • Vlastné pravidlá automatizácie
 • Automatizácia reklamy
 • Integrované e-mailové účty
 • Webové formuláre
 • Automatizácia reklamy
 • CRM záznam konverzií
 • Rozšírené duplicitné vyhľadávanie
 • CRM história zmien
 • Obnova zálohy
Enterprise
 • Riadenie potenciálnych zákazníkov a kontaktov
 • E-mail marketing
 • Automatizácia predaja
 • Manažment predajného tímu
 • Predajné ciele
 • Fakturácia
 • Opakujúce sa faktúry
 • Opakujúce sa obchody
 • Predajné lieviky a Reporty
 • Neobmedzený počet predajných lievikov
 • IP - nahrávanie hovrov
 • Import / Export
 • Rozpoznávanie tvári
 • Automatizácia marketingu
 • Vlastné pravidlá automatizácie
 • Automatizácia reklamy
 • Integrované e-mailové účty
 • Webové formuláre
 • Automatizácia reklamy
 • CRM záznam konverzií
 • Rozšírené duplicitné vyhľadávanie
 • CRM história zmien
 • Obnova zálohy
Komunikačné kanály
Bitrix24.CRM
 • Neobmedzený počet komunikačných kanálov
 • Live chat
 • Chat do CRM
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram
 • VK
 • Skype
 • Slack
 • Microsoft Bot Framework
 • Distribuovať všetkým
 • Hodnotenie zákazníkov
 • Odstránenie značky Bitrix24
 • Hodnotenie vedúcich /supervízorov
 • OC prístupové oprávnenia
Business
 • Neobmedzený počet komunikačných kanálov
 • Live chat
 • Chat do CRM
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram
 • VK
 • Skype
 • Slack
 • Microsoft Bot Framework
 • Distribuovať všetkým
 • Hodnotenie zákazníkov
 • Odstránenie značky Bitrix24
 • Hodnotenie vedúcich /supervízorov
 • OC prístupové oprávnenia
Enterprise
 • Neobmedzený počet komunikačných kanálov
 • Live chat
 • Chat do CRM
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram
 • VK
 • Skype
 • Slack
 • Microsoft Bot Framework
 • Distribuovať všetkým
 • Hodnotenie zákazníkov
 • Odstránenie značky Bitrix24
 • Hodnotenie vedúcich /supervízorov
 • OC prístupové oprávnenia
Telefónia
Bitrix24.CRM
 • Prenajatie miestneho a bezplatného telefónne čísla
 • Neobmedzené prichádzajúce linky
 • Presmerovanie hovorov
 • Distribúcia hovorov
 • CRM integrácia
 • PBX integrácia
 • Podpora VoIP telefónu
 • Interné rozšírenia
 • Trvania hovorov
 • Uvítanie
 • Widget
 • Nahrávanie hovorov
 • Automatické vytáčanie
 • Volanie všetkým dostupným zamestnancom súčasne
 • Vyhodnotenie kvality hovoru
 • Sledovanie zdroja hovoru (marketing)
 • Vlastné povolenia pre telefóniu
 • IVR
Business
 • Prenajatie miestneho a bezplatného telefónne čísla
 • Neobmedzené prichádzajúce linky
 • Presmerovanie hovorov
 • Distribúcia hovorov
 • CRM integrácia
 • PBX integrácia
 • Podpora VoIP telefónu
 • Interné rozšírenia
 • Trvania hovorov
 • Uvítanie
 • Widget
 • Nahrávanie hovorov
 • Automatické vytáčanie
 • Volanie všetkým dostupným zamestnancom súčasne
 • Vyhodnotenie kvality hovoru
 • Sledovanie zdroja hovoru (marketing)
 • Vlastné povolenia pre telefóniu
 • IVR
Enterprise
 • Prenajatie miestneho a bezplatného telefónne čísla
 • Neobmedzené prichádzajúce linky
 • Presmerovanie hovorov
 • Distribúcia hovorov
 • CRM integrácia
 • PBX integrácia
 • Podpora VoIP telefónu
 • Interné rozšírenia
 • Trvania hovorov
 • Uvítanie
 • Widget
 • Nahrávanie hovorov
 • Automatické vytáčanie
 • Volanie všetkým dostupným zamestnancom súčasne
 • Vyhodnotenie kvality hovoru
 • Sledovanie zdroja hovoru (marketing)
 • Vlastné povolenia pre telefóniu
 • IVR
HR a riadenie zamestnancov
Bitrix24.CRM
 • Adresár zamestnancov a Organizačná štruktúra
 • Prispôsobiteľné profily zamestnancov
 • Gamifikácia / Zapojenie zamestnancov
 • Pulz spoločnosti
 • Novinky a oznámenia spoločnosti
 • Prístupový limit podľa IP
 • Vlastné logo
 • Graf absencie a riadenie dovolenky
 • Manažment záznamov
 • Vlastný názov domény
 • Novinky a oznamy spoločnosti
 • Zoznam pracovných pozícii / CV manažment
 • x
 • x
Business
 • Adresár zamestnancov a Organizačná štruktúra
 • Prispôsobiteľné profily zamestnancov
 • Gamifikácia / Zapojenie zamestnancov
 • Pulz spoločnosti
 • Novinky a oznámenia spoločnosti
 • Prístupový limit podľa IP
 • Vlastné logo
 • Graf absencie a riadenie dovolenky
 • Manažment záznamov
 • Vlastný názov domény
 • Novinky a oznamy spoločnosti
 • Zoznam pracovných pozícii / CV manažment
 • eLearning a znalostný manažment
 • x
Enterprise
 • Adresár zamestnancov a Organizačná štruktúra
 • Prispôsobiteľné profily zamestnancov
 • Gamifikácia / Zapojenie zamestnancov
 • Pulz spoločnosti
 • Novinky a oznámenia spoločnosti
 • Prístupový limit podľa IP
 • Vlastné logo
 • Graf absencie a riadenie dovolenky
 • Manažment záznamov
 • Vlastný názov domény
 • Novinky a oznamy spoločnosti
 • Zoznam pracovných pozícii / CV manažment
 • eLearning a znalostný manažment
 • Viaceré divízie
Automatizácia pracovných postupov
Bitrix24.CRM
 • Vizuálny návrhár obchodných procesov
 • Automatické vytvorenie úloh
 • Sociálny BPM
 • Schvaľovanie (pracovnej cesty, dovolenky,...)
 • x
Business
 • Vizuálny návrhár obchodných procesov
 • Automatické vytvorenie úloh
 • Sociálny BPM
 • Schvaľovanie (pracovnej cesty, dovolenky,...)
 • Helpdesk a Ticketing
Enterprise
 • Vizuálny návrhár obchodných procesov
 • Automatické vytvorenie úloh
 • Sociálny BPM
 • Schvaľovanie (pracovnej cesty, dovolenky,...)
 • Helpdesk a Ticketing
Webstránky
Bitrix24.CRM
 • Neobmedzený počet webstránok
 • Neobmedzený počet podstránok
 • Vlastný názov domény
 • CRM integrácia
 • Odstránenie značky Bitrix24
Business
 • Neobmedzený počet webstránok
 • Neobmedzený počet podstránok
 • Vlastný názov domény
 • CRM integrácia
 • Odstránenie značky Bitrix24
Enterprise
 • Neobmedzený počet webstránok
 • Neobmedzený počet podstránok
 • Vlastný názov domény
 • CRM integrácia
 • Odstránenie značky Bitrix24
Prispôsobenie a integrácia
Bitrix24.CRM
 • API
 • Zálohy
 • CMS a zdrojový kód
 • Zdroje externých dat

 • x
 • x
Business
 • API
 • Zálohy
 • CMS a zdrojový kód
 • Zdroje externých dat
 • Active Directory, SSO, MS Exchange, Sharepoint Sync
 • x
Enterprise
 • API
 • Zálohy
 • CMS a zdrojový kód
 • Zdroje externých dat
 • Active Directory, SSO, MS Exchange, Sharepoint Sync
 • Web-klustre
Newsletter
Kliknutím na tlačidlo súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info
© 2018 7 Sense, s.r.o.
Write Close
Close
Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info
Made on
Tilda