Bitrix24 Cloud

Tieto technológie sú v súčasnosti veľmi populárne. Poskytujú flexibilné riadenie a 24-hodinový prístup odkiaľkoľvek, kde sa môžete pripojiť k internetu. Táto verzia produktu je pripravená na používanie a aplikáciu bez inštalácie. Stačí sa prihlásiť/zaregistrovať, pozvať kolegov a môžete okamžite začať pracovať s portálom Vašej spoločnosti.
FREE
PLUS
STANDARD
PROFESSIONAL
Cena
Zadarmo
39 EUR / mesačne
99 EUR / mesačne
199 EUR / mesačne
Používatelia
do 12
do 24
do 50
neobmedzene
Administrátori
1
2
5
neobmedzene
Online úložisko dát
5 GB
24 GB
100 GB
neobmedzene
Komunikácia
Free
 • Podniková sociálna sieť
 • Spolupráca e-mailom
 • Okamžité správy a skupinový chat
 • Videokonferencie
 • Telefónia
 • E-mailové konektory
 • x
Plus
 • Podniková sociálna sieť
 • Spolupráca e-mailom
 • Okamžité správy a skupinový chat
 • Videokonferencie
 • Telefónia
 • E-mailové konektory
 • x
Standard
 • Podniková sociálna sieť
 • Spolupráca e-mailom
 • Okamžité správy a skupinový chat
 • Videokonferencie
 • Telefónia
 • E-mailové konektory
 • Extranetoví užívatelia
Professional
 • Podniková sociálna sieť
 • Spolupráca e-mailom
 • Okamžité správy a skupinový chat
 • Videokonferencie
 • Telefónia
 • E-mailové konektory
 • Extranetoví užívatelia
Riadenie úloh a projektov
Free
 • Neobmedzené úlohy, Čiastkové úlohy
 • Neobmedzené projekty, pracovné skupiny
 • Denný plánovač
 • Šablóny úloh
 • Časové sledovanie , Plánovanie pracovného zaťaženia
 • Check list
 • Gantt diagram
 • 5
  závislosti úloh
 • x
Plus
 • Neobmedzené úlohy, Čiastkové úlohy
 • Neobmedzené projekty, pracovné skupiny
 • Denný plánovač
 • Šablóny úloh
 • Časové sledovanie , Plánovanie pracovného zaťaženia
 • Check list
 • Gantt diagram
 • Neobmedzené
  závislosti úloh
 • x
Standard
 • Neobmedzené úlohy, Čiastkové úlohy
 • Neobmedzené projekty, pracovné skupiny
 • Denný plánovač
 • Šablóny úloh
 • Časové sledovanie , Plánovanie pracovného zaťaženia
 • Check list
 • Gantt diagram
 • Neobmedzené
  závislosti úloh
 • Vlastné polia
Professional
 • Neobmedzené úlohy, Čiastkové úlohy
 • Neobmedzené projekty, pracovné skupiny
 • Denný plánovač
 • Šablóny úloh
 • Časové sledovanie , Plánovanie pracovného zaťaženia
 • Check list
 • Gantt diagram
 • Neobmedzené
  závislosti úloh
 • Vlastné polia
Správa dokumentov
Free
 • Disk spoločnosti (Bitrix24.Drive)
 • Online upravovanie s GoogleDocs/ MS Office Online /Office 365
 • Vyhľadávanie dokumentov (vrátane obsahu)
 • História verzií
 • Zdieľanie dokumentov
 • Vlastné prístupové práva
 • x
Plus
 • Disk spoločnosti (Bitrix24.Drive)
 • Online upravovanie s GoogleDocs/ MS Office Online /Office 365
 • Vyhľadávanie dokumentov (vrátane obsahu)
 • História verzií
 • Zdieľanie dokumentov
 • Vlastné prístupové práva
 • x
Standard
 • Disk spoločnosti (Bitrix24.Drive)
 • Online upravovanie s GoogleDocs/ MS Office Online /Office 365
 • Vyhľadávanie dokumentov (vrátane obsahu)
 • História verzií
 • Zdieľanie dokumentov
 • Vlastné prístupové práva
 • Uzamknutie dokumentu
Professional
 • Disk spoločnosti (Bitrix24.Drive)
 • Online upravovanie s GoogleDocs/ MS Office Online /Office 365
 • Vyhľadávanie dokumentov (vrátane obsahu)
 • História verzií
 • Zdieľanie dokumentov
 • Vlastné prístupové práva
 • Uzamknutie dokumentu
Plánovanie, Reportovanie a Time manažment
Free
 • Kalendáre (osobné a zdieľané)
 • Obojsmerná synchronizácia s iOS, Android, Google a Outlook kalendármi
 • x
 • x
 • x
Plus
 • Kalendáre (osobné a zdieľané)
 • Obojsmerná synchronizácia s iOS, Android, Google a Outlook kalendármi
 • x
 • x
 • x
Standard
 • Kalendáre (osobné a zdieľané)
 • Obojsmerná synchronizácia s iOS, Android, Google a Outlook kalendármi
 • x
 • x
 • x
Professional
 • Kalendáre (osobné a zdieľané)
 • Obojsmerná synchronizácia s iOS, Android, Google a Outlook kalendármi
 • Pracovné reporty
 • Time manažment
 • Stretnutia a porady
CRM
Free
 • Riadenie potenciálnych zákazníkov a kontaktov
 • E-mail marketing
 • Automatizácia predaja
 • Manažment predajného tímu
 • Fakturácia
 • Predajné lieviky a Reporty
 • IP - nahrávanie hovrov
 • Import / Export
 • Rozpoznávanie tvári
 • 12
  integrovaných e-mailových účtov
 • Webové formuláre
 • 100
  šablón dokumentov
 • Rezervácie

 • x
 • x
 • x

 • x
 • x

 • x
 • x
 • x
 • x

 • x
 • x

 • x
Plus
 • Riadenie potenciálnych zákazníkov a kontaktov
 • E-mail marketing
 • Automatizácia predaja
 • Manažment predajného tímu
 • Fakturácia
 • Predajné lieviky a Reporty
 • IP - nahrávanie hovrov
 • Import / Export
 • Rozpoznávanie tvári
 • 24
  integrovaných e-mailových účtov
 • Webové formuláre
 • Neobmedzené
  šablóny dokumentov
 • Rezervácie
 • Automatizácia marketingu
  (iba potenciálni zákazníci)
 • Automatizácia reklamy
 • CRM záznam konverzií
 • Rozšírené duplicitné vyhľadávanie
 • CRM história zmien
 • Zoznam presahujúci
  5000 záznamov
 • x
 • x
 • x

 • x
 • x

 • x
Standard
 • Riadenie potenciálnych zákazníkov a kontaktov
 • E-mail marketing
 • Automatizácia predaja
 • Manažment predajného tímu
 • Fakturácia
 • Predajné lieviky a Reporty
 • IP - nahrávanie hovrov
 • Import / Export
 • Rozpoznávanie tvári
 • 50
  integrovaných e-mailových účtov
 • Webové formuláre
 • Neobmedzené
  šablóny dokumentov
 • Rezervácie
 • Automatizácia marketingu
  (komplet)
 • Automatizácia reklamy
 • CRM záznam konverzií
 • Rozšírené duplicitné vyhľadávanie
 • CRM história zmien
 • Zoznam presahujúci
  5000 záznamov
 • Predajné ciele
 • Opakujúce sa faktúry
 • Opakujúce sa obchody
 • 10
  predajných lievikov
 • Obnova zálohy

 • x
Professional
 • Riadenie potenciálnych zákazníkov a kontaktov
 • E-mail marketing
 • Automatizácia predaja
 • Manažment predajného tímu
 • Fakturácia
 • Predajné lieviky a Reporty
 • IP - nahrávanie hovrov
 • Import / Export
 • Rozpoznávanie tvári
 • Neobmedzený počet
  integrovaných e-mailových účtov
 • Webové formuláre
 • Neobmedzené
  šablóny dokumentov
 • Rezervácie
 • Automatizácia marketingu
  (komplet)
 • Automatizácia reklamy
 • CRM záznam konverzií
 • Rozšírené duplicitné vyhľadávanie
 • CRM história zmien
 • Zoznam presahujúci
  5000 záznamov
 • Predajné ciele
 • Opakujúce sa faktúry
 • Opakujúce sa obchody
 • Neobmedzený počet
  predajných lievikov
 • Obnova zálohy
 • Vlastné pravidlá automatizácie
CRM Marketing
Free
 • Hromadný e-mail
  5 000 / mesačne
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Plus
 • Hromadný e-mail
  15 000 / mesačne
 • Hromadné SMS
 • Hlasové vysielanie
 • Hromadné správy
 • FB/Adwords retargeting
 • RestAPI
 • x
Standard
 • Hromadný e-mail
  50 000 / mesačne
 • Hromadné SMS
 • Hlasové vysielanie
 • Hromadné správy
 • FB/Adwords retargeting
 • RestAPI
 • Zvýšenie predaja
Professional
 • Hromadný e-mail
  1 000 000 / mesačne
 • Hromadné SMS
 • Hlasové vysielanie
 • Hromadné správy
 • FB/Adwords retargeting
 • RestAPI
 • Zvýšenie predaja
Komunikačné kanály
Free
 • 1
  komunikačný kanál
 • 1
  live chat
 • Chat do CRM
  100 / mesačne
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram
 • VK
 • Skype
 • Slack
 • Microsoft Bot Framework
 • x
 • x
 • x

 • x
 • x
Plus
 • 2
  komunikačné kanály
 • 2
  live chat
 • Chat do CRM
  neobmedzene
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram
 • VK
 • Skype
 • Slack
 • Microsoft Bot Framework
 • Distribuovať všetkým
 • Hodnotenie zákazníkov
 • Odstránenie značky Bitrix24

 • x
 • x
Standard
 • Neobmedzený počet
  komunikačných kanálov
 • Neobmedzený počet
  live chat
 • Chat do CRM
  neobmedzene
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram
 • VK
 • Skype
 • Slack
 • Microsoft Bot Framework
 • Distribuovať všetkým
 • Hodnotenie zákazníkov
 • Odstránenie značku Bitrix24
 • Hodnotenie vedúcich /supervízorov
 • OC prístupové oprávnenia
Professional
 • Neobmedzený počet
  komunikačných kanálov
 • Neobmedzený počet
  live chat
 • Chat do CRM
  neobmedzene
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram
 • VK
 • Skype
 • Slack
 • Microsoft Bot Framework
 • Distribuovať všetkým
 • Hodnotenie zákazníkov
 • Odstránenie značku Bitrix24
 • Hodnotenie vedúcich /supervízorov
 • OC prístupové oprávnenia
Telefónia
Free
 • Prenajatie miestneho a bezplatného telefónne čísla
 • Vytáčanie čísel
 • Neobmedzené prichádzajúce linky
 • Presmerovanie hovorov
 • Prenos hovorov
 • CRM integrácia
 • PBX integrácia
 • Podpora VoIP telefónu
 • Interné rozšírenia
 • Trvania hovorov
 • Uvítanie
 • Widget
 • Nahrávanie hovorov
  100 / mesačne
 • x

 • x
 • x

 • x

 • x

 • x
Plus
 • Prenajatie miestneho a bezplatného telefónne čísla
 • Vytáčanie čísel
 • Neobmedzené prichádzajúce linky
 • Presmerovanie hovorov
 • Prenos hovorov
 • CRM integrácia
 • PBX integrácia
 • Podpora VoIP telefónu
 • Interné rozšírenia
 • Trvania hovorov
 • Uvítanie
 • Widget
 • Nahrávanie hovorov
  neobmedzene
 • Automatické vytáčanie
 • Volanie všetkým dostupným zamestnancom súčasne
 • Vyhodnotenie kvality hovoru
 • Sledovanie zdroja hovoru (marketing)

 • x

 • x
Standard
 • Prenajatie miestneho a bezplatného telefónne čísla
 • Vytáčanie čísel
 • Neobmedzené prichádzajúce linky
 • Presmerovanie hovorov
 • Prenos hovorov
 • CRM integrácia
 • PBX integrácia
 • Podpora VoIP telefónu
 • Interné rozšírenia
 • Trvania hovorov
 • Uvítanie
 • Widget
 • Nahrávanie hovorov
  neobmedzene
 • Automatické vytáčanie
 • Volanie všetkým dostupným zamestnancom súčasne
 • Vyhodnotenie kvality hovoru
 • Sledovanie zdroja hovoru (marketing)
 • Vlastné povolenia pre telefóniu
 • IVR
  2 levely
Professional
 • Prenajatie miestneho a bezplatného telefónne čísla
 • Vytáčanie čísel
 • Neobmedzené prichádzajúce linky
 • Presmerovanie hovorov
 • Prenos hovorov
 • CRM integrácia
 • PBX integrácia
 • Podpora VoIP telefónu
 • Interné rozšírenia
 • Trvania hovorov
 • Uvítanie
 • Widget
 • Nahrávanie hovorov
  neobmedzene
 • Automatické vytáčanie
 • Volanie všetkým dostupným zamestnancom súčasne
 • Vyhodnotenie kvality hovoru
 • Sledovanie zdroja hovoru (marketing)
 • Vlastné povolenia pre telefóniu
 • IVR
  neobmedzene
HR a riadenie zamestnancov
Free
 • Adresár zamestnancov a Organizačná štruktúra
 • Prispôsobiteľné profily zamestnancov
 • Gamifikácia / Zapojenie zamestnancov
 • Pulz spoločnosti
 • Novinky a oznámenia spoločnosti
 • x
 • x

 • x
 • x
 • x
Plus
 • Adresár zamestnancov a Organizačná štruktúra
 • Prispôsobiteľné profily zamestnancov
 • Gamifikácia / Zapojenie zamestnancov
 • Pulz spoločnosti
 • Novinky a oznámenia spoločnost
 • x
 • x

 • x
 • x
 • x
Standard
 • Adresár zamestnancov a Organizačná štruktúra
 • Prispôsobiteľné profily zamestnancov
 • Gamifikácia / Zapojenie zamestnancov
 • Pulz spoločnosti
 • Novinky a oznámenia spoločnosti
 • Prístupový limit podľa IP
 • Vlastné logo
 • Graf absencie a riadenie dovolenky
 • x
 • x
Professional
 • Adresár zamestnancov a Organizačná štruktúra
 • Prispôsobiteľné profily zamestnancov
 • Gamifikácia / Zapojenie zamestnancov
 • Pulz spoločnosti
 • Novinky a oznámenia spoločnosti
 • Prístupový limit podľa IP
 • Vlastné logo
 • Graf absencie a riadenie dovolenky
 • Manažment záznamov
 • Vlastný názov domény
Automatizácia pracovných postupov
Free

 • x
 • x
 • x

 • x
Plus

 • x
 • x
 • x

 • x
Standard
 • Vizuálny návrhár obchodných procesov
 • Automatické vytvorenie úloh
 • Sociálny BPM
 • Schvaľovanie (pracovnej cesty, dovolenky,...)
Professional
 • Vizuálny návrhár obchodných procesov
 • Automatické vytvorenie úloh
 • Sociálny BPM
 • Schvaľovanie (pracovnej cesty, dovolenky,...)
Webstránky
Free
 • 1
  webstránka
 • Neobmedzený počet
  podstránok
 • Vlastný názov domény
 • CRM integrácia
 • x
Plus
 • 5
  webstránok
 • Neobmedzený počet
  podstránok
 • Vlastný názov domény
 • CRM integrácia
 • Odstránenie značky Bitrix24
Standard
 • 10
  webstránok
 • Neobmedzený počet
  podstránok
 • Vlastný názov domény
 • CRM integrácia
 • Odstránenie značky Bitrix24
Professional
 • Neobmedzený počet
  webstránok
 • Neobmedzený počet
  podstránok
 • Vlastný názov domény
 • CRM integrácia
 • Odstránenie značky Bitrix24
Newsletter
Kliknutím na tlačidlo súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info
© 2018 7 Sense, s.r.o.
Write Close
Close
Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info
Made on
Tilda