Ganttov diagram

Ganttov diagram je typom stĺpcového grafu vyvinutého špeciálne na ilustráciu harmonogramu projektu - trvania úloh, termínov, závislostí.
Zobrazenie Ganttovho diagramu je dostupné v rámci hlavnej časti "Úlohy" a tiež v úlohách pracovnej skupiny.
Gantt - obrázok 1
Ganttov diagram poskytuje vizuálnu editáciu plánu úloh. Karty +/- použite na priblíženie alebo oddialenie zobrazenia časového rozvrhu.

Pomocou myši môžete zmeniť trvanie, dátum začiatku a konca alebo deadline konkrétnej úlohy (jednoduchým pretiahnutím v grafe). Prípadne môžete nastaviť závislostí úloh:
  • Finish to Start (FS) - napr. natankujte auto, pred cestou na výlet
  • Start to Start (SS) - napr. výkop musí začať skôr, ako začnete pokladať potrubie
  • Finish to Finish (FF) - napr. dlažba musí byť hotová, pred dokončením lakovania
  • Start to Finish (SF) - napr. rodičia sa musia vrátiť a začať sa starať o svoje deti ešte predtým, ako sa opatrovateľke umožní dokončiť prácu a odísť.
Gantt - obrázok 2
Ak chcete odstrániť závislosť, kliknite na ňu:
Gantt - obrázok 3
Každá úloha má svoj vlastný dátum začiatku, dátum ukončenia a deadline.
Gantt - obrázok 4
  • Dátum začiatku: určuje, kedy sa má úloha spustiť; ovplyvňuje aj termín posunu pre závislé úlohy. V Ganttovom diagrame sa dátum začiatku zobrazí ako "modrý" blok, ktorý je možné pretiahnuť späť alebo dopredu. Ak konkrétny dátum začiatku nie je nastavený, potom sa dátum, kedy bola úloha vytvorená, považuje za predvolený dátum začiatku úlohy.

  • Dátum ukončenia: označuje, kedy sa má úloha dokončiť. Ovplyvňuje aj termín posunu pre závislé úlohy. V Ganttovom diagrame je dátum ukončenia zobrazený ako "modrý" blok, ktorý je možné presunúť späť alebo dopredu.

  • Deadline: určuje posledný dátum, do ktorého má byť úloha dokončená. V Ganttovom diagrame sa termín zobrazí ako "červený" blok. Ak úloha nemá žiadny termín nezobrazí sa červený blok. Ak je úloha omeškaná (deadline je skorší ako aktuálny dátum), oneskorená lehota bude označená "červenou".
Gantt - obrázok 5
  • Posunutie dátumov úlohy - začiatok úlohy, dátum ukončenia a konečný deadline je možné posunúť v Ganttovom diagrame pomocou myši. Dátum začiatku alebo ukončenia úlohy môžete presunúť samostatne (ťahaním strán modrého bloku úloh) alebo ťahaním a presunutím celého bloku úlohy (dátum začiatku a konca sa presunie spolu s blokom úlohy).

  • Sledovanie času plnenia a pracovné dni - v predvolenom nastavení nie je čas plnenia úloh sledovaný, najprv musíte povoliť túto možnosť (Start Time-Tracker). V tomto prípade, keď presuniete dátum začiatku a konca úlohy, systém skontroluje, či sú nové dátumy v rámci nakonfigurovaných pracovných dní a parametrov hodín (napr. pon. - pia. 09:00 - 18:00).

  • Filtre - môžete použiť pre zobrazenie úloh v Ganttovom diagrame.
Gantt - obrázok 6

UŽ VIAC AKO 5 000 000 ORGANIZÁCII sa rozhodLO pre BITRIX24

Newsletter
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info TU.
2018 © 7 Sense, s.r.o.