ZAVOLAJTE NÁM
+421 918 373 018
NAPÍŠTE NÁM

info@7sense.sk

Sme tu pre Vás
Pon-Pia: 08.00 -17.00

ČO JE CRM


CRM skratka

Každá úspešná podnikateľská aktivita je determinovaná niekoľkými faktormi - základom je mať lojálnych zamestnancov, ktorí pracujú na jasne stanovených cieľoch a využívajú vhodné stratégie na dosiahnutie týchto cieľov. No aj ten najlepší produkt, alebo služba je nám nanič, ak by sme nemali to najdôležitejšie - zákazníka, ktorý si ho zakúpi.

Preto je potrebné venovať zákazníckej starostlivosti náležitú pozornosť - a je jedno či ste na trhu mesiac, rok, alebo 10 rokov. Pod starostlivosťou sa nemyslí len promptné a bezchybné dodanie tovaru, alebo služby a servis s tým spojený. Zákazníkov je potrebné vnímať, sledovať ich nákupné preferencie, predvídať ich správanie, či kúpnu silu a nie ich len kategorizovať na základe už uskutočnených objednávok.

K správe uvedených faktorov nám pomôže CRM systém.

Pýtate sa, čo to vlastne je?

CRM je akronym z anglického Customer Relationstip Management, v preklade ide teda o riadenie vzťahov so zákazníkmi. Tento prístup nie je však žiadnou novinkou, v poslednej dobe sa mu ale dostáva zvýšenej pozornosti – a to právom. Konkurenčné prostredie je predsa silné a z hľadiska efektívnosti je vždy jednoduchšie aj menej nákladné udržať si zákazníka už existujúceho, ako vynakladať zdroje na získanie nového. Nehovoriac o tom, že len spokojný zákazník Vám sám pritiahne ďalších nových zákazníkov - tak prečo neinvestovať úsilie do dosahovania zákazníckej spokojnosti?

Typy crm

Na podporu takýchto procesov slúži dnes množstvo rozličných IT riešení - od plánovačov, cez elektronický poznámkový blok až po databázy. Ale čím komplexnejšie riešenie je - tým lepšie. CRM systém okrem toho ponúka aj širokú paletu automatizovania predajných, marketingových i servisných činností a e-business. Takýmto spôsobom sa eliminujú rutinné (ale nie menej dôležité) činnosti, čím sa odbremeňujeme od náročnej administratívy a máme tak možnosť venovať sa plnohodnotnejšie trhu a nie papierom.

Možno sa sami seba pýtate: „A potrebujem to vôbec?"

Ak si stále neviete predstaviť prínosy tohto riešenia, uvedieme Vám niekoľko z nich ????

Zjednodušene si CRM môžeme predstaviť ako súbor vzájomne prepojených modulov, ktoré nám v konečnom dôsledku pomôžu:

- zlepšiť komunikáciu a minimalizovať šumy,
- odbremeniť sa od nadbytočnej administratívy,
- pracovať produktívnejšie,
- podstatne vylepšiť time-management,
- efektívne riadiť pracovný tím, prideľovať úlohy a sledovať stav ich plnenia – z jedného miesta,
- zdieľať dokumenty (a nepátrať po nich v e-mailoch),
- spravovať veľké množstvo dát, ale zároveň ich mať online 24/7,
- identifikovať potreby zákazníka, sledovať jeho nákupné správanie a viesť „históriu"
- vyhodnocovať činnosť a vytvárať kvalitné reporty.
Tak ako? Našli ste sa v niektorom z bodov?

Teraz sa pýtame my: „Potrebujete CRM?"

Naša spoločnosť je partnerom hneď troch CRM systémov. V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať TU

UŽ viac ako 4 000 000 organizácii využíva Bitrix24